Ώρες λειτουργίας

Μάιος/Οκτώβριος Ιούνιος/Σεπτέμβριος Ιούλιος Αύγουστος
10:00 – 17:00 10:00 – 17:00 10:00 – 17:30 10:00 – 18:00