Πάνω στο ειδικό σωσίβιο τεμπελιάστε και αφήστε το ποτάμι να σας παρασύρει.